การขยายตัวของจักรวาล

การขยายตัวของจักรวาล
การขยายตัวของจักรวาล
รูปภาพจัดทำจาก : canva

ปรากฏการณ์ การขยายตัวของจักรวาล

การขยายตัวของจักรวาล เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ดาราศาสตร์ในยุคปัจจุบัน หากคุณเคยได้ยินคำว่า “Big Bang” หรือ “การระเบิดใหญ่” ก็คือคำเรียกที่ใช้บ่งบอกถึงการเกิดขึ้นของจักรวาลที่เราอยู่ จากการระเบิดนั้น จักรวาลเริ่มขยายตัวออกมาและยังคงขยายตัวไปเรื่อยๆ แม้จนถึงปัจจุบัน

การขยายตัวนี้ไม่ได้หมายถึงว่าดาวหรือโลกที่เราอยู่จะขยายตัว แต่เป็นการขยายตัวของเนื้อที่ว่างๆ ภายในจักรวาล

เราลองมาเปรียบเทียบ การขยายตัวของจักรวาล ให้ง่ายขึ้น

คิดว่าจักรวาลเป็นเหมือนกับแผ่นยางโปร่งในแบบ 2 มิติ และมีเครื่องหมายจุดๆ บนแผ่นยางนั้น ซึ่งจุดเหล่านี้แทนดาว หากเราเริ่มบวมยางโปร่งนั้น จุดบนยางจะเคลื่อนที่ออกไปจากกัน ทำให้ดูเหมือนว่าทุกจุดเคลื่อนที่ออกไปจากจุดอื่นๆ แต่ในความเป็นจริง จุดเหล่านี้ไม่ได้เคลื่อนที่ในแผ่นยาง แต่เป็นแผ่นยางที่ขยายตัว

นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับจักรวาล พื้นที่ว่างๆ หรือ “เนื้อที่” ภายในจักรวาลเป็นสิ่งที่กำลังขยายตัว ทำให้ดูเหมือนว่าดาวหรือกาแล็กซีต่างๆ นั้นเคลื่อนที่ออกจากกัน แต่ในความเป็นจริง เครื่องหมายจุดเหล่านั้นไม่ได้เคลื่อนที่บนยาง แต่เป็นแผ่นยางที่ขยายตัว

สรุปการขยายตัวของจักรวาล

  1. หลังจากการระเบิดใหญ่, จักรวาลได้เริ่มขยายตัวและยังคงขยายตัวจนถึงปัจจุบัน.
  2. การขยายตัวนี้เกิดขึ้นกับเนื้อที่ว่างภายในจักรวาล ไม่ใช่กับดาวหรือกาแล็กซี.
  3. ทำให้ดูเหมือนว่าดาวหรือกาแล็กซีเคลื่อนที่ออกจากกัน เมื่อทรงสังเกตจากระยะห่าง.

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?