CMB (รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ)

รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ

CMB – รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (Cosmic Microwave Background)

รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (Cosmic Microwave Background – CMB) เป็นหลักฐานที่สำคัญสุดของการระเบิดใหญ่ (Big Bang) รังสีนี้เป็นภาพของจักรวาลในช่วงเวลาเพียงประมาณ 380,000 ปีหลังจากการระเบิดใหญ่ ในตอนที่พลังงานและวัสดุเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นอนุภาคพื้นฐานและอะตอมแรกๆ

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม ปรากฏการณ์ การขยายตัวของจักรวาล

https://darasard.com/การขยายตัวของจักรวาล/

มาทำความเข้าใจ CMB ด้วยข้อมูลพื้นฐานดังนี้

  1. ความเป็นมา: เมื่อประมาณ 380,000 ปีหลังจากการระเบิดใหญ่, จักรวาลเริ่มมีอุณหภูมิที่ต่ำลงจนกว่าอนุภาคพื้นฐานจะสามารถรวมตัวกันเป็นอะตอมไฮโดรเจนได้ ณ ขณะนั้น รังสีแสงที่ถูกกดขวางไปมาอยู่ในจักรวาลสามารถกระจายตัวไปทั่วจักรวาลโดยไม่ถูกกีดขวาง และเราสามารถตรวจจับรังสีแสงนั้นในปัจจุบันเป็นรังสีไมโครเวฟซึ่งเราเรียกว่า CMB.
  2. คุณสมบัติ: CMB มีอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 2.7 องศาเซลเซียสต่ำกว่า 0 (หรือประมาณ -270.45°C). การกระจายตัวของ CMB ในทั่วจักรวาลเป็นไปอย่างเท่าเทียม แต่ยังมีการแปรผันเล็กน้อยที่สามารถวัดได้ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเกิดและพัฒนาการของจักรวาล.
  3. ความสำคัญ: CMB เป็นหลักฐานที่ระบุถึงความร้อนเก่าๆ ที่ยังคงเหลืออยู่จากการระเบิดใหญ่ โดยเฉพาะเมื่อพิจารณาจากความแปรผันของ CMB ซึ่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับความหนาแน่นของวัสดุและพลังงานดาร์กในจักรวาล.
  4. การค้นพบ: รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในปี 1965 โดย Arno Penzias และ Robert Wilson ทั้งสองคนได้รับรางวัลโนเบลในวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์จากการค้นพบนี้.
  5. การสำรวจ: มีการส่งดาวเทียมเพื่อศึกษา CMB เช่นดาวเทียม COBE, WMAP และ Planck ซึ่งได้ให้ข้อมูลที่รายละเอียดและชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับรังสีนี้และลัก

รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของจักรวาล ให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และคุณสมบัติของจักรวาลในช่วงเวลาต้นๆ และเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญในการศึกษาวิทยาศาสตร์จักรวาล.

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?