3 ดาวเคราะห์คล้ายโลก นอกระบบสุริยะ

3 ดาวเคราะห์คล้ายโลก

ดาวเคราะห์คล้ายโลก คือดาวเคราะห์ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโลกในด้านต่างๆ เช่น ขนาด มวล ความหนาแน่น องค์ประกอบเคมี และอุณหภูมิพื้นผิว ดาวเคราะห์เหล่านี้มักอยู่ในพื้นที่ที่อาจรองรับน้ำของเหลวบนพื้นผิวได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญต่อการกำเนิดและดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต

การค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกนอกระบบสุริยะ (exoplanet) เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2538 และนับตั้งแต่นั้นมา นักวิทยาศาสตร์ก็ได้ค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกอีกหลายพันดวง ดาวเคราะห์คล้ายโลกที่มีชื่อเสียงบางดวง ได้แก่

Kepler-186f

Kepler-186f เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 490 ปีแสง มีขนาดใกล้เคียงกับโลก และอยู่ในพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำของเหลวบนพื้นผิวได้

Proxima Centauri b

Proxima Centauri b เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด อยู่ห่างจากโลกประมาณ 4.2 ปีแสง มีขนาดใกล้เคียงกับโลก และอยู่ในพื้นที่ที่อาจมีน้ำอยู่บนพื้นผิวได้

TRAPPIST-1e

TRAPPIST-1e เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ 39 ปีแสง มีขนาดใกล้เคียงกับโลก และอยู่ในพื้นที่ที่อาจรองรับน้ำของเหลวบนพื้นผิวได้

การค้นพบดาวเคราะห์คล้ายโลกนอกระบบสุริยะเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าโลกของเราไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่โดดเดี่ยว และยังมีดาวเคราะห์อื่นๆ ที่คล้ายคลึงกับโลกอยู่นอกระบบสุริยะของเรา ดาวเคราะห์เหล่านี้อาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกเหนือจากสิ่งมีชีวิตบนโลกของเรา

อย่างไรก็ตาม ดาวเคราะห์คล้ายโลกเหล่านี้ยังอยู่ห่างจากโลกมาก และยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำให้เราเดินทางไปสำรวจได้ อย่างไรก็ตาม การค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเหล่านี้ ทำให้เรารู้ว่ามีดาวเคราะห์ที่คล้ายคลึงกับโลกอยู่นอกระบบสุริยะของเรา และมีโอกาสที่ดาวเคราะห์เหล่านี้อาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่

ดาราศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?