ดวงอาทิตย์ (The Sun)

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ (The Sun) คือดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงกลางระบบสุริยะ เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่สำคัญที่สุดสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลก ดวงอาทิตย์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.39 ล้านกิโลเมตร ใหญ่กว่าโลก 109 เท่า และมีมวลประมาณ 330,000 เท่าของโลก คิดเป็นประมาณร้อยละ 99.86 ของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะ

เรื่องที่คุณไม่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ของเรา

  • ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยไฮโดรเจนประมาณ 71% ฮีเลียมประมาณ 27% และออกซิเจนและธาตุอื่น ๆ 2% ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่ใจกลางประมาณ 15 ล้านองศาเคลวิน ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน หรือการรวมตัวของอะตอมขนาดเล็กเข้าด้วยกันเพื่อกลายเป็นอะตอมขนาดใหญ่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนี้ทำให้เกิดพลังงานมหาศาล ซึ่งถูกส่งออกมาในรูปของแสงและความร้อน
  • แสงและความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิต แสงจากดวงอาทิตย์ยังทำให้พืชสามารถสังเคราะห์แสงเพื่อสร้างอาหารได้อีกด้วย
  • ดวงอาทิตย์มีอุณหภูมิที่ใจกลางประมาณ 15 ล้านองศาเคลวิน ส่งผลให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชัน หรือการรวมตัวของอะตอมขนาดเล็กเข้าด้วยกันเพื่อกลายเป็นอะตอมขนาดใหญ่ ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันนี้ทำให้เกิดพลังงานมหาศาล ซึ่งถูกส่งออกมาในรูปของแสงและความร้อน
  • ดวงอาทิตย์มีอายุประมาณ 4.6 พันล้านปี และยังคงมีพลังงานอยู่อีกประมาณ 5 พันล้านปี ก่อนที่พลังงานของดวงอาทิตย์จะหมดลง ดวงอาทิตย์จะขยายใหญ่ขึ้นเป็นดาวยักษ์แดง และในที่สุดก็จะกลายเป็นดาวแคระขาว

ดวงอาทิตย์มีความสำคัญต่อระบบสุริยะเป็นอย่างมาก ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานที่สำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตบนโลก ดวงอาทิตย์ยังทำให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสิ่งมีชีวิตอีกด้วย ดวงอาทิตย์ยังมีอิทธิพลต่อสภาพอากาศและฤดูกาลบนโลกอีกด้วย

เกี่ยวกับดวงอาทิตย์ คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ดวงอาทิตย์คือะไร?

ดวงอาทิตย์คือดาวฤกษ์ที่อยู่ในศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรา และเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับโลก

ดวงอาทิตย์เกิดขึ้นจากอะไร?

เกิดจากเมฆโมเลกุลอาทิตย์ ที่เกิดการฟิวชันนิวเคลียร์

เราสามารถมองเห็นดวงอาทิตย์ได้หรือไม่?

ควรใช้แว่นตากันแดดที่ถูกออกแบบเพื่อมองดวงอาทิตย์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บตา

ดวงอาทิตย์มีอายุเท่าไหร่?

ประมาณ 4.6 พันล้านปี

แสงและความร้อนของดวงอาทิตย์มาจากไหน?

มาจากการฟิวชันนิวเคลียร์ที่แกนของดวงอาทิตย์

ความร้อนในดวงอาทิตย์สูงมากขนาดไหน?

อุณหภูมิที่แกนของดวงอาทิตย์สูงถึง 15 ล้านองศาเซลเซียส

อนาคตของดวงอาทิตย์คืออะไร?

ดวงอาทิตย์จะกลายเป็นสุสานแดง และหลังจากนั้นจะกลายเป็นแคร่ขาว

ดวงอาทิตย์มีโครงสร้างที่ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง?

ประกอบด้วยแกน, เขตการณ์ปลายซ้อน, เขตการณ์เวียน, โฟโตสเฟียร์, โครมอสเฟียร์, และโคโรนา

ดวงอาทิตย์มีผลต่อโลกอย่างไร?

มีบทบาทในการควบคุมภูมิอากาศ และระบบนิเวศภายนอกของโลก เช่น การขับเคลื่อนลม, การสร้างแสงเหนือ และการป้องกันแสงรังสีจากภายนอก

การฟิวชันนิวเคลียร์คืออะไร?

การเชื่อมต่อของนิวเคลียร์ของโปรตอนเพื่อสร้างฮีเลียม และเปลี่ยนมาสร้างพลังงาน

ระบบสุริยะของเรา

DARASARD.COM
ขอบคุณข้อมูลจาก : wikipedia

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?