5 อันดับ กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพ

5 อันดับ กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุด

5 อันดับ กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุดในเอกภพ ในปัจจุบัน (ปี ค.ศ. 2023) มีดังนี้

1. อัลซีโอนีอุส (Alcyoneus)

5 อันดับ กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุด

กาแล็คซี่ อัลซีโอนีอุส (Alcyoneus) เป็นกาแล็กซีวิทยุขนาดใหญ่ อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 3 พันล้านปีแสง อยู่ในกลุ่มดาวหมีใหญ่ (Ursa Major) มีขนาดกว้างประมาณ 16.3 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 150 เท่า

อัลซีโอนีอุสเป็นกาแล็กซีวิทยุที่มีรูปร่างเป็นวงรี มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 2.4 แสนล้านเท่า กาแล็กซีวิทยุเป็นกาแล็กซีที่มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน แหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านี้เกิดจากแกนกลางของกาแล็กซี ซึ่งประกอบด้วยหลุมดำมวลยิ่งยวด (supermassive black hole) ที่กำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่

นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบว่า อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กาแล็กซีหนึ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ แต่คาดว่า อัลซีโอนีอุสขยายตัวเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ ทำให้กาแล็กซีสามารถขยายตัวได้โดยไม่ต้องชนเข้ากับกาแล็กซีอื่นๆ

การค้นพบอัลซีโอนีอุสถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบมา เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของเอกภพ และยังมีกาแล็กซีอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแล็กซีอัลซีโอนีอุส

 • มีขนาดกว้างประมาณ 16.3 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 150 เท่า
 • อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 3 พันล้านปีแสง
 • เป็นกาแล็กซีวิทยุที่มีรูปร่างเป็นวงรี
 • มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์ประมาณ 2.4 แสนล้านเท่า
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ

2. เอ็กซ์-1081 (X-1081)

5 อันดับ กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุด

กาแล็กซี เอ็กซ์-1081 (X-1081) เป็นกาแล็กซีวิทยุทรงรีขนาดใหญ่ อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 2.7 พันล้านปีแสง อยู่ในกลุ่มดาววัว (Taurus) มีขนาดกว้างประมาณ 12 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 100 เท่า

เอ็กซ์-1081เป็นกาแล็กซีวิทยุที่มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน แหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านี้เกิดจากแกนกลางของกาแล็กซี ซึ่งประกอบด้วยหลุมดำมวลยิ่งยวด (supermassive black hole) ที่กำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่

เอ็กซ์-1081เป็นกาแล็กซีที่สว่างมากในย่านรังสีเอ็กซ์ คาดว่าเกิดจากแกนกลางของกาแล็กซีซึ่งมีหลุมดำมวลยิ่งยวดกำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่ หลุมดำมวลยิ่งยวดจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอ็กซ์เมื่อดูดกลืนวัตถุต่างๆ เข้าไป

นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบว่า อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กาแล็กซีหนึ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ แต่คาดว่า เอ็กซ์-1081ขยายตัวเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ ทำให้กาแล็กซีสามารถขยายตัวได้โดยไม่ต้องชนเข้ากับกาแล็กซีอื่นๆ

การค้นพบเอ็กซ์-1081ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 เท่าที่เคยพบมา เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของเอกภพ และยังมีกาแล็กซีอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต

ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแล็กซีเอ็กซ์-1081

 • มีขนาดกว้างประมาณ 12 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 100 เท่า
 • อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 2.7 พันล้านปีแสง
 • เป็นกาแล็กซีวิทยุทรงรีขนาดใหญ่
 • มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน
 • สว่างมากในย่านรังสีเอ็กซ์
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ

การค้นพบเอ็กซ์-1081 เป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่า ยังมีกาแล็กซีขนาดใหญ่อีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต กาแล็กซีเหล่านี้อาจให้ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอกภพ


3. ไอดีอีเอส 1262+410 (IDSE 1262+410)

5 อันดับ กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุด

กาแล็กซี ไอดีอีเอส 1262+410 (IDSE 1262+410) เป็นกาแล็กซีวิทยุทรงรีขนาดใหญ่ อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 1.7 พันล้านปีแสง อยู่ในกลุ่มดาวสิงโต (Leo) มีขนาดกว้างประมาณ 9.5 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 75 เท่า

ไอดีอีเอส 1262+410เป็นกาแล็กซีวิทยุที่มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน แหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านี้เกิดจากแกนกลางของกาแล็กซี ซึ่งประกอบด้วยหลุมดำมวลยิ่งยวด (supermassive black hole) ที่กำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่

ไอดีอีเอส 1262+410เป็นกาแล็กซีที่สว่างมากในย่านรังสีเอกซ์ คาดว่าเกิดจากแกนกลางของกาแล็กซีซึ่งมีหลุมดำมวลยิ่งยวดกำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่ หลุมดำมวลยิ่งยวดจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์เมื่อดูดกลืนวัตถุต่างๆ เข้าไป

นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบว่า อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กาแล็กซีหนึ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ แต่คาดว่า ไอดีอีเอส 1262+410ขยายตัวเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ ทำให้กาแล็กซีสามารถขยายตัวได้โดยไม่ต้องชนเข้ากับกาแล็กซีอื่นๆ

การค้นพบไอดีอีเอส 1262+410ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 เท่าที่เคยพบมา เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของเอกภพ และยังมีกาแล็กซีอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแล็กซีไอดีอีเอส 1262+410:

 • มีขนาดกว้างประมาณ 9.5 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 75 เท่า
 • อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 1.7 พันล้านปีแสง
 • เป็นกาแล็กซีวิทยุทรงรีขนาดใหญ่
 • มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน
 • สว่างมากในย่านรังสีเอกซ์
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ

การค้นพบไอดีอีเอส 1262+410 เป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่า ยังมีกาแล็กซีขนาดใหญ่อีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต กาแล็กซีเหล่านี้อาจให้ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอกภพ


4. ไอดีอีเอส 1237+253 (IDSE 1237+253)

5 อันดับ กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุด

กาแล็กซี ไอดีอีเอส 1237+253 (IDSE 1237+253) เป็นกาแล็กซีวิทยุทรงรีขนาดใหญ่ อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 1.8 พันล้านปีแสง อยู่ในกลุ่มดาวม้าบิน (Pegasus) มีขนาดกว้างประมาณ 8 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 60 เท่า

ไอดีอีเอส 1237+253เป็นกาแล็กซีวิทยุที่มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน แหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านี้เกิดจากแกนกลางของกาแล็กซี ซึ่งประกอบด้วยหลุมดำมวลยิ่งยวด (supermassive black hole) ที่กำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่

ไอดีอีเอส 1237+253เป็นกาแล็กซีที่สว่างมากในย่านรังสีเอกซ์ คาดว่าเกิดจากแกนกลางของกาแล็กซีซึ่งมีหลุมดำมวลยิ่งยวดกำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่ หลุมดำมวลยิ่งยวดจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์เมื่อดูดกลืนวัตถุต่างๆ เข้าไป

นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบว่า อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กาแล็กซีหนึ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ แต่คาดว่า ไอดีอีเอส 1237+253ขยายตัวเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ ทำให้กาแล็กซีสามารถขยายตัวได้โดยไม่ต้องชนเข้ากับกาแล็กซีอื่นๆ

การค้นพบไอดีอีเอส 1237+253ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 เท่าที่เคยพบมา เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของเอกภพ และยังมีกาแล็กซีอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแล็กซีไอดีอีเอส 1237+253:

 • มีขนาดกว้างประมาณ 8 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 60 เท่า
 • อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 1.8 พันล้านปีแสง
 • เป็นกาแล็กซีวิทยุทรงรีขนาดใหญ่
 • มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน
 • สว่างมากในย่านรังสีเอกซ์
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ

การค้นพบไอดีอีเอส 1237+253 เป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่า ยังมีกาแล็กซีขนาดใหญ่อีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต กาแล็กซีเหล่านี้อาจให้ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอกภพ


5. ไอดีอีเอส 1399+283 (IDSE 1399+283)

5 อันดับ กาแล็คซี่ที่ใหญ่ที่สุด

กาแล็กซี ไอดีอีเอส 1399+283 (IDSE 1399+283) เป็นกาแล็กซีวิทยุทรงรีขนาดใหญ่ อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 1.6 พันล้านปีแสง อยู่ในกลุ่มดาวค้างคาว (Bat) มีขนาดกว้างประมาณ 7 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 50 เท่า

ไอดีอีเอส 1399+283เป็นกาแล็กซีวิทยุที่มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน แหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุเหล่านี้เกิดจากแกนกลางของกาแล็กซี ซึ่งประกอบด้วยหลุมดำมวลยิ่งยวด (supermassive black hole) ที่กำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่

ไอดีอีเอส 1399+283เป็นกาแล็กซีที่สว่างมากในย่านรังสีเอกซ์ คาดว่าเกิดจากแกนกลางของกาแล็กซีซึ่งมีหลุมดำมวลยิ่งยวดกำลังดูดกลืนวัตถุต่างๆ อยู่ หลุมดำมวลยิ่งยวดจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปของรังสีเอกซ์เมื่อดูดกลืนวัตถุต่างๆ เข้าไป

นักดาราศาสตร์ยังไม่ทราบว่า อะไรเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กาแล็กซีหนึ่งใหญ่ได้ขนาดนี้ แต่คาดว่า ไอดีอีเอส 1399+283ขยายตัวเพราะตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ ทำให้กาแล็กซีสามารถขยายตัวได้โดยไม่ต้องชนเข้ากับกาแล็กซีอื่นๆ

การค้นพบไอดีอีเอส 1399+283ถือเป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 5 เท่าที่เคยพบมา เป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลของเอกภพ และยังมีกาแล็กซีอีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต

ต่อไปนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับกาแล็กซีไอดีอีเอส 1399+283

 • มีขนาดกว้างประมาณ 7 ล้านปีแสง ใหญ่กว่ากาแล็กซีทางช้างเผือกของเราประมาณ 50 เท่า
 • อยู่ห่างออกไปจากโลกประมาณ 1.6 พันล้านปีแสง
 • เป็นกาแล็กซีวิทยุทรงรีขนาดใหญ่
 • มีแหล่งกำเนิดคลื่นวิทยุขนาดใหญ่อยู่ภายใน
 • สว่างมากในย่านรังสีเอกซ์
 • ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่ำกว่าปกติ

การค้นพบไอดีอีเอส 1399+283 เป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่า ยังมีกาแล็กซีขนาดใหญ่อีกมากมายที่รอให้เราค้นพบในอนาคต กาแล็กซีเหล่านี้อาจให้ข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเอกภพ


กาแล็กซีเหล่านี้เป็นกาแล็กซีวิทยุ (Radio Galaxy) ซึ่งเป็นกาแล็กซีที่มีหลุมดำมวลยิ่งยวดอยู่ตรงกลางใจกาแล็กซี โดยหลุมดำมวลยิ่งยวดจะปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของคลื่นวิทยุ ทำให้เรามองเห็นกาแล็กซีเหล่านี้ได้ แม้ว่าจะอยู่ไกลออกไปมากก็ตาม

กาแล็กซีอัลซีโอนีอุสเป็นกาแล็กซีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักมา โดยนักดาราศาสตร์ค้นพบในปี ค.ศ. 2016 จากการศึกษาคลื่นวิทยุที่ปล่อยออกมาจากกาแล็กซีนี้

เว็บสาระน่ารู้เกี่ยวกับ : ดาราศาสตร์

ขอบคุณรูปภาพจาก : Bing image

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?