เครื่องยนต์ปฏิสสาร (Antimatter engine)

เครื่องยนต์ปฏิสสาร

เครื่องยนต์ปฏิสสาร (Antimatter engine) แนวคิดที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิศวกรพัฒนามาเป็นเวลานาน

เครื่องยนต์ปฏิสสาร (Antimatter engine) เป็นเครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานที่เกิดจากการชนกันของอนุภาคสสารและปฏิสสาร เครื่องยนต์ชนิดนี้มีประสิทธิภาพการขับเคลื่อนที่สูงมาก โดยคาดว่าจะมีประสิทธิภาพการขับเคลื่อนสูงถึง 100% ซึ่งสูงกว่าเครื่องยนต์จรวดเชื้อเพลิงเคมีในปัจจุบันที่มีประสิทธิภาพการขับเคลื่อนเพียง 30-40%

เครื่องยนต์ปฏิสสาร

ความท้าทายในการพัฒนาเครื่องยนต์ปฏิสสาร คือการผลิตปฏิสสารให้ได้ในปริมาณมากและมีประสิทธิภาพสูง ในปัจจุบัน กระบวนการผลิตปฏิสสารทำได้โดยการใช้เครื่องเร่งอนุภาคเพื่อชนกันของอนุภาคสสารและปฏิสสาร ซึ่งกระบวนการนี้ยังมีประสิทธิภาพต่ำมาก โดยใน 1 ปี เซิร์นสามารถผลิตแอนติโปรตอนได้เพียง 1-2 พิโคกรัม หรือราว 1 ในล้านล้านส่วนของปริมาณ 1 กรัม

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปฏิสสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2022 ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสามารถผลิตแอนติโปรตอนได้มากกว่า 100 พิโคกรัมต่อปี คิดเป็น 100 เท่าจากประสิทธิภาพการผลิตในปัจจุบัน การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปฏิสสารให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องยนต์ปฏิสสารมีมากขึ้น

ความเป็นไปได้ของแนวคิดเกี่ยวกับเครื่องยนต์ปฏิสสาร

โดยสรุปแล้ว การพัฒนาเครื่องยนต์ปฏิสสารยังคงมีความท้าทายอยู่หลายประการ แต่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิตปฏิสสารในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ความเป็นไปได้ในการพัฒนาเครื่องยนต์ปฏิสสารมีมากขึ้น คาดว่าเครื่องยนต์ปฏิสสารอาจกลายเป็นเทคโนโลยีการขับเคลื่อนอวกาศที่สำคัญในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์สามารถเดินทางสู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

ความเป็นไปได้ในการใช้งานได้จริง

จากข้อมูลในปัจจุบัน เครื่องยนต์ปฏิสสารยังไม่สามารถใช้งานได้จริง เนื่องจากยังอยู่ในขั้นการพัฒนา แต่คาดว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะพัฒนาเครื่องยนต์ปฏิสสารให้ใช้งานได้จริงภายใน 10-20 ปีข้างหน้า โดยเครื่องยนต์ปฏิสสารอาจถูกนำมาใช้ขับเคลื่อนยานอวกาศเพื่อเดินทางสู่ดาวเคราะห์ดวงอื่น เช่น ดาวอังคารหรือดาวพฤหัสบดี ซึ่งจะช่วยให้มนุษย์เดินทางสู่ดาวเคราะห์ดวงอื่นได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น

แหล่งที่มา : BBC

Darasard.com เว็บไซต์เกี่ยวกับดาราศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?