สารสัมพันธ์สัมบูรณ์ของฮับเบิล (Hubble’s Law)

Hubble’s Law
Hubble’s Law

สารสัมพันธ์สัมบูรณ์ของฮับเบิล (Hubble’s Law) คือหลักฐานสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงการขยายตัวของจักรวาล ซึ่งเป็นหนึ่งในเลขมาตรฐานที่สำคัญในวิทยาศาสตร์จักรวาลทั้งหมด

เวลาที่เราวัดระยะห่างระหว่างเราและกาแล็กซีอื่น ๆ เราจะพบว่ากาแล็กซีเหล่านั้นกำลังเคลื่อนที่ห่างจากเรา และความเร็วของการเคลื่อนที่นี้มีความสัมพันธ์กับระยะห่างของกาแล็กซี: กาแล็กซีที่อยู่ไกลเรามากกว่าจะเคลื่อนที่เร็วกว่า.

Hubble’s Law

โดยสัมพันธ์นี้สามารถเขียนเป็นสมการได้เป็น : v=H0​×d

โดยที่

  • v คือความเร็วที่กาแล็กซีเคลื่อนที่ห่างจากเรา
  • H0​ คือค่าคงที่ของโฮบเบิล ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของการขยายตัวของจักรวาล
  • d คือระยะห่างระหว่างเราและกาแล็กซีที่กำลังพิจารณา

ค่าคงที่ของโฮบเบิล (H0​) สำคัญมากในการศึกษาจักรวาล เพราะมันเป็นการบ่งบอกถึงอัตราขยายตัวของจักรวาล และสามารถใช้คำนวณอายุของจักรวาลได้

การตรวจสอบค่าคงที่ของ โฮบเบิลถือเป็นหนึ่งในปริศนาใหญ่ของวิทยาศาสตร์จักรวาล เนื่องจากค่าที่ได้จากวิธีการต่างๆ มักไม่ตรงกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ยังคงศึกษาและพยายามหาคำตอบอยู่. (Big bang)

Discovery ฮับเบิล (Hubble’s Law)

การค้นพบสารสัมพันธ์สัมบูรณ์ของโฮบเบิล (Hubble’s Law) คือหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อความเข้าใจของเราในวิทยาศาสตร์จักรวาล และทำให้เราเข้าใจว่าจักรวาลกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง.

การค้นพบ

  1. แบ็คกราวน์ : ในต้นศตวรรษที่ 20, ดาราศาสตร์ได้รับการกว้างขวางในการศึกษาจักรวาลในสเกลใหญ่ โดยผู้วิจัยหลายคนเริ่มสังเกตเห็นว่ากาแล็กซีหลายๆ แห่งดูเหมือนว่าจะเคลื่อนที่ห่างจากเรา
  2. งานของเอ็ดวิน ฮับเบิล : ในปี 1929, เอ็ดวิน ฮับเบิล ได้เผยแพร่ผลการศึกษาของเขาเกี่ยวกับความเคลื่อนที่ของกาแล็กซีที่ตั้งอยู่ห่างจากเรา โฮบเบิลสังเกตเห็นว่า ความแดงของการเลื่อนของแสงจากกาแล็กซีเหล่านั้น (ซึ่งเรียกว่า “redshift”) เพิ่มขึ้นเมื่อระยะห่างระหว่างเราและกาแล็กซีเพิ่มขึ้น
  3. การสรุป: จากการศึกษา, โฮบเบิลได้เสนอสารสัมพันธ์ซึ่งบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วที่กาแล็กซีเคลื่อนที่ออกจากเรา (จาก “redshift”) และระยะห่างของกาแล็กซี ซึ่งเป็นที่มาของ “Hubble’s Law”.

ความเร็วของกาแล็กซีที่กำลังเคลื่อนที่ห่างจากเรานั้นมีความสัมพันธ์กับระยะห่างของกาแล็กซีเหล่านั้น หมายความว่า ยิ่งระยะห่างมาก ยิ่งความเร็วเคลื่อนที่ของกาแล็กซีนั้นมากขึ้น.

โฮบเบิลเสนอว่า

การค้นพบนี้มีความสำคัญอย่างมากในการยืนยันแนวคิดที่ว่าจักรวาลขยายตัว และนำไปสู่ความเข้าใจในภาพรวมของวิทยาศาสตร์จักรวาล, รวมถึงการตอบสนองต่อการค้นพบอื่นๆ เช่น รังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพ (CMB).

Hubble, E. (1929). A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae. Proceedings of the National Academy of Sciences, 15(3), 168-173.

แหล่งอ้างอิง

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?