อัตโตฟิสิกส์ (Attophysics)

อัตโตฟิสิกส์

วิทยาการ อัตโตฟิสิกส์ (Attophysics) คืออะไร ?

อัตโตฟิสิกส์ (Attophysics) เป็นสาขาหนึ่งของฟิสิกส์ที่ศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่สั้นมาก ในระดับอัตโตวินาที (Attosecond) หรือ 1 ในล้านล้านล้านของวินาที

อัตโตวินาทีเป็นช่วงเวลาที่สั้นมากจนยากที่จะจินตนาการได้ เปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือ 1 อัตโตวินาทีเท่ากับเวลาที่ใช้ในการสร้างภาพถ่ายเพียง 1 ภาพเท่านั้น เมื่อเทียบกับเวลาที่ใช้กะพริบตาเพียง 100 อัตโตวินาที

การศึกษาปรากฏการณ์ทางธรรมชาติในระดับอัตโตวินาทีจะช่วยให้เราเข้าใจการทำงานของโลกในระดับที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เช่น กระบวนการทางเคมีและฟิสิกส์อนุภาคที่เกิดขึ้นภายในโมเลกุลและอะตอม

ตัวอย่างของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ศึกษาในวิทยาการอัตโตฟิสิกส์ ได้แก่

  • การเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนภายในโมเลกุล
  • การเกิดพันธะระหว่างโมเลกุล
  • การแตกตัวของอะตอม
  • ปฏิกิริยาเคมี
  • การเกิดแสง

การพัฒนาวิทยาการอัตโตฟิสิกส์มีศักยภาพที่จะนำไปสู่การค้นพบใหม่ ๆ มากมายในสาขาต่างๆ เช่น

  • เคมี: การพัฒนายาและวัสดุใหม่ ๆ
  • ฟิสิกส์: ความเข้าใจเกี่ยวกับจักรวาลในระดับลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • การแพทย์: การวินิจฉัยและรักษาโรคใหม่ ๆ
อัตโตฟิสิกส์

ในปี 2023 ศาสตราจารย์ Gérard Mourou, ศาสตราจารย์ Arthur Ashkin และศาสตราจารย์ Donna Strickland ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์จากการค้นพบและการพัฒนาลำแสงเลเซอร์ระดับอัตโตวินาที

ในปัจจุบัน วิทยาการอัตโตฟิสิกส์ยังเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่ ยังคงมีการพัฒนาและวิจัยอยู่อย่างต่อเนื่อง คาดว่าในอนาคตวิทยาการอัตโตฟิสิกส์จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในหลาย ๆ ด้าน

ขอบคุณรูปถาพจาก : Canva

เว็บไซต์ดาราศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?