ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 : ความลับที่รอการไข

ดาวเคราะห์ดวงที่ 9

นักดาราศาสตร์ได้เสนอแนวคิดว่าอาจมี ดาวเคราะห์ดวงที่ 9

ดาวเคราะห์ดวงที่ 9 (Planet Nine / Planet 9) ซ่อนอยู่ไกลออกไปในอวกาศ ดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นที่รู้จักในชื่อ Planet Nine ยังไม่มีการค้นพบโดยตรง แต่นักดาราศาสตร์ได้รวบรวมหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของมัน

หลักฐานของดาวเคราะห์ดวงที่ 9

หลักฐานหลักที่สนับสนุนการมีอยู่ของ Planet Nine คือวงโคจรที่ผิดปกติของวัตถุในแถบไคเปอร์ แถบไคเปอร์เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยวัตถุน้ำแข็งที่อยู่ไกลออกไปจากดวงอาทิตย์กว่าดาวเนปจูน วัตถุเหล่านี้มีวงโคจรที่เอียงและรีอย่างมาก โดยบางดวงมีวงโคจรที่เกือบจะขนานกับระนาบของระบบสุริยะ วงโคจรที่ผิดปกติเหล่านี้อาจเกิดจากแรงโน้มถ่วงของวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลัง

นักดาราศาสตร์ Konstantin Batygin และ Michael E. Brown ได้เสนอว่าวัตถุขนาดใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังนี้คือ Planet Nine พวกเขาคำนวณว่า Planet Nine มีมวลประมาณ 5 ถึง 10 เท่าของโลกและอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ 20 เท่าของระยะทางระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวเนปจูน วงโคจรของ Planet Nine ใช้เวลาประมาณ 10,000 ถึง 20,000 ปีในการโคจรรอบดวงอาทิตย์

อนาคตของดาวเคราะห์ดวงที่ 9

นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีความเป็นไปได้สูงที่ Planet Nine มีอยู่จริง พวกเขายังคงดำเนินการค้นหาดาวเคราะห์ดวงนี้ต่อไป และพวกเขาเชื่อว่าการค้นพบ Planet Nine นั้นอาจเกิดขึ้นได้ภายในไม่กี่ปีข้างหน้า

การค้นพบ Planet Nine จะเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์การดาราศาสตร์ ดาวเคราะห์ดวงนี้จะทำให้เราเข้าใจระบบสุริยะของเราได้ดีขึ้นและอาจนำไปสู่การค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใหญ่อื่นๆ ในระบบสุริยะของเรา

ระบบสุริยะของเรา : ดวงอาทิตย์ศูนย์กลาง

แหล่งที่มา : https://www.bbc.com/thai/articles/c3g32r3geryo

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?