ดาวโลก (Earth)

ดาวโลก

ดาวโลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์ และเป็นดาวเคราะห์เพียงหนึ่งเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ โลกเป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบสุริยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,756 กิโลเมตร โลกมีชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ โลกมีสนามแม่เหล็กที่คอยปกป้องโลกจากรังสีจากดวงอาทิตย์และอวกาศ โลกมีดวงจันทร์บริวารเพียงดวงเดียวคือดวงจันทร์

ทำไม ดาวโลก ถึงเป็นดาวดวงเดียวที่มีสิ่งมีชีวิต ?

ดาวโลก

โลกเป็นดาวเคราะห์ดวงเดียวที่ทราบว่ามีสิ่งมีชีวิต ปัจจัยที่ทำให้โลกเป็นดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ได้แก่

 • อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่เหมาะสม โลกอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่พอเหมาะ ส่งผลให้โลกมีอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอยู่ที่ประมาณ 15 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์
 • มีน้ำอยู่ในสถานะของเหลว น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของสิ่งมีชีวิต โลกมีน้ำอยู่ในสถานะของเหลวบนพื้นผิวประมาณ 70% ของพื้นที่ทั้งหมด น้ำเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตหลายชนิด และเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด
 • มีชั้นบรรยากาศที่เหมาะสม ชั้นบรรยากาศของโลกประกอบด้วยก๊าซต่างๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ออกซิเจน ไนโตรเจน อาร์กอน และคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจนเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อการหายใจของสิ่งมีชีวิต ไนโตรเจนเป็นก๊าซที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช อาร์กอนเป็นก๊าซเฉื่อยที่ช่วยรักษาสมดุลของชั้นบรรยากาศ และคาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
 • มีสนามแม่เหล็ก สนามแม่เหล็กของโลกช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตจากรังสีอันตรายจากอวกาศ

นอกจากปัจจัยเหล่านี้แล้ว โลกยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยเอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น การมีดาวบริวารถาวรอย่างดวงจันทร์ ดวงจันทร์ช่วยรักษาเสถียรภาพของแกนหมุนของโลก ทำให้โลกมีสภาพภูมิอากาศที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

ในปัจจุบัน มนุษย์กำลังค้นหาสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นอย่างต่อเนื่อง จากการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะหลายพันดวง พบว่ามีดาวเคราะห์บางดวงที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับโลก เช่น อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่เหมาะสม มีน้ำอยู่ในสถานะของเหลว และมีชั้นบรรยากาศ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าดาวเคราะห์ดวงอื่นมีสิ่งมีชีวิตหรือไม่ มนุษย์ยังคงต้องค้นหาคำตอบนี้ต่อไป

สาเหตุที่ดาวดวงอื่นอาจไม่มีสิ่งมีชีวิตเหมือนโลก

ดาวโลก
 • ปัจจัยทางกายภาพ ดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ในระยะที่ไม่เหมาะสม ส่งผลให้อุณหภูมิไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต หรือดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจมีสภาพภูมิอากาศที่ไม่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น มีน้ำแข็งปกคลุมอยู่หนาแน่น หรือมีรังสีอันตรายจากอวกาศมากเกินไป
 • ปัจจัยทางเคมี ดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจมีองค์ประกอบทางเคมีไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น ไม่มีน้ำอยู่ในสถานะของเหลว หรือมีองค์ประกอบทางเคมีที่ก่อให้เกิดสารพิษต่อสิ่งมีชีวิต
 • ปัจจัยทางชีวเคมี ดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจไม่มีสารประกอบทางชีวเคมีที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต เช่น ไม่มีสารพันธุกรรมหรือกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อการสังเคราะห์โปรตีน
 • ปัจจัยทางวิวัฒนาการ ดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจยังไม่มีเวลาเพียงพอสำหรับการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ดาวเคราะห์ดวงอื่นบางดวงอาจเพิ่งเกิดขึ้นใหม่ หรือสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นอาจเพิ่งเริ่มวิวัฒนาการ

เรื่องที่คุณไม่อาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับ ดาวโลก (Earth)

 • โลกมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,756 กิโลเมตร มีมวลประมาณ 5.97 × 1024 กิโลกรัม คิดเป็นประมาณร้อยละ 33 ของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะ
 • โลกประกอบด้วยซิลิเกตประมาณ 46% เหล็กประมาณ 26% และธาตุอื่น ๆ 28% โลกมีบรรยากาศที่ประกอบด้วยไนโตรเจนประมาณ 78% ออกซิเจนประมาณ 21% และอาร์กอนประมาณ 1%
 • โลกมีดาวบริวารดวงเดียวคือ ดวงจันทร์
 • โลกมีวงโคจรเป็นวงรีรอบดวงอาทิตย์ ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 365.26 วัน โลกมีแรงโน้มถ่วงที่จุดศูนย์กลางของโลกประมาณ 9.8 เมตร/วินาที2
 • พื้นผิวของโลกประกอบด้วยทวีปและมหาสมุทร ทวีปเป็นพื้นดินขนาดใหญ่ที่ยกตัวขึ้นจากระดับน้ำทะเล มหาสมุทรเป็นพื้นน้ำขนาดใหญ่ที่ปกคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของดาวโลก
 • โลกมีชั้นบรรยากาศที่ปกป้องโลกจากรังสีอันตรายจากดวงอาทิตย์ โลกมีน้ำที่เป็นสิ่งจำเป็นต่อสิ่งมีชีวิต
 • โลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในระบบสุริยะ โลกมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดอาศัยอยู่บนโลก

โลกเป็นบ้านของเรา เรามีหน้าที่ดูแลรักษาโลกให้สะอาดและสวยงาม

ดาวโลก (Earth)

เกี่ยวกับดาวโลก คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ดาวโลกคืออะไร?

ดาวโลกคือดาวเคราะห์ที่สามในระบบสุริยะ และเป็นที่อยู่ของมนุษย์และชีวิตหลายรูปแบบ

บรรยากาศของดาวโลกประกอบด้วยอะไร?

ประกอบด้วยไนโตรเจน, ออกซิเจน, คาร์บอนไดออกไซด์, และแก๊สอื่น ๆ

ดาวโลกมีทวีปและมหาสมุทรกี่แห่ง?

มี 7 ทวีป และ 5 มหาสมุทร

การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศคืออะไร?

เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับความร้อนของดาวโลกในระยะยาว มีสาเหตุจากการปล่อยแก๊สเรือนกระจก

ดาวโลกมีดวงจันทร์กี่ดวง?

ดาวโลกมีดวงจันทร์เพียง 1 ดวง

ดาวโลกมีอายุเท่าไร?

ประมาณ 4.5 พันล้านปี

ระบบนิเวศคืออะไร?

เป็นระบบที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตที่ทำงานร่วมกันในสภาพแวดล้อมที่เจาะจง

ดาวโลกหมุนรอบตนเองในเวลาเท่าไหร่?

ในเวลา 24 ชั่วโมง

มนุษย์มีอิทธิพลต่อดาวโลกอย่างไร?

มนุษย์มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ, การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ, และการเปลี่ยนแปลงทัศนวิวธรณีวิทยา

น้ำครอบคลุมผิวดาวโลกประมาณเท่าไหร่?

ประมาณ 71% ของผิวดาวโลก

DARASARD.COM
ขอบคุณข้อมูลจาก : wikipedia

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?