ดาวเคราะห์ Kepler-1649c

ดาวเคราะห์ Kepler-1649c

ดาวเคราะห์ Kepler-1649c ดาวเคราะห์คล้ายโลก

ดาวเคราะห์ Kepler-1649c เป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะคล้ายโลกดวงใหม่ที่ค้นพบโดยทีมนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากโลกประมาณ 1,000 ปีแสง โคจรรอบดาวแคระแดงที่มีมวลประมาณ 60% ของดวงอาทิตย์ ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่ห่างจากดาวฤกษ์แม่ประมาณ 29.5 ล้านกิโลเมตร ระยะห่างนี้อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต (habitable zone) ซึ่งหมายความว่าน้ำสามารถอยู่ในสถานะของเหลวบนพื้นผิวดาวเคราะห์ได้

Kepler-1649c มีรัศมีประมาณ 1.06 เท่าของรัศมีโลก และมวลประมาณ 2.2 เท่าของมวลโลก ดาวเคราะห์ดวงนี้จึงมีสภาพบรรยากาศที่หนาแน่นกว่าโลกเล็กน้อย อุณหภูมิพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงนี้ประมาณ 28 องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก

การค้นพบดาวเคราะห์ Kepler-1649c เป็นการค้นพบที่สำคัญ เพราะเป็นดาวเคราะห์คล้ายโลกดวงที่ห้าที่ค้นพบในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ดาวเคราะห์ดวงนี้อาจเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนอกโลก

ลักษณะของดาวเคราะห์ Kepler-1649c

  • ระยะทางจากโลก : 1,000 ปีแสง
  • มวล : 2.2 เท่าของมวลโลก
  • รัศมี : 1.06 เท่าของรัศมีโลก
  • อุณหภูมิพื้นผิว : 28 องศาเซลเซียส
  • ระยะเวลาโคจร : 20 วัน
  • ดาวฤกษ์แม่ : Kepler-1649 ดาวแคระแดงที่มีมวลประมาณ 60% ของดวงอาทิตย์

ความเป็นไปได้ของการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ Kepler-1649c

Kepler-1649c มีคุณสมบัติหลายประการที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ตัวอย่างเช่น ดาวเคราะห์ดวงนี้อยู่อยู่ในเขตที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต ดาวเคราะห์ดวงนี้มีอุณหภูมิพื้นผิวที่ใกล้เคียงกับโลก และดาวเคราะห์ดวงนี้มีมวลและรัศมีที่ใกล้เคียงกับโลก

แหล่งที่มาของข้อมูลและรูป : https://th.wikipedia.org/wiki/เคปเลอร์-1649ซี

เว็บไซต์ : Darasard.com

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?