5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุด ในระบบสุริยะของเรา

5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุด

5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุด ภูเขาไฟทั้ง 5 ลูกนี้ตั้งอยู่บนดาวอังคาร ซึ่งเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีภูเขาไฟมากที่สุดในระบบสุริยะ ภูเขาไฟบนดาวอังคารส่วนใหญ่เป็นภูเขาไฟรูปโล่ ซึ่งเกิดจากการปะทุของลาวาครั้งใหญ่หลายครั้ง

อันดับ 5 แอสเครียส มอนส์ (Ascraeus Mons)

Ascraeus Mons (12.7 km) เป็นภูเขาไฟรูปโล่อีกลูกหนึ่งบนดาวอังคาร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขา Tharsis ภูเขาไฟลูกนี้มีความสูงประมาณ 12.7 กิโลเมตร (7.9 ไมล์) หรือประมาณหนึ่งเท่าครึ่งของภูเขาเอเวอเรสต์บนโลก เส้นรอบวงฐานของภูเขาไฟมีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร (155 ไมล์)

5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุด

Ascraeus Mons เกิดจากการปะทุของลาวาครั้งใหญ่หลายครั้งเป็นเวลาหลายล้านปี ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟได้สร้างชั้นหินหนาทึบขึ้นจนกลายเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่และสูงที่สุดเป็นอันดับห้าของโลก


อันดับ 4 พาโวนิส มอนส์ (Pavonis Mons)

Pavonis Mons (14.2 km) เป็นภูเขาไฟรูปโล่อีกลูกหนึ่งบนดาวอังคาร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขา Tharsis ภูเขาไฟลูกนี้มีความสูงประมาณ 14.2 กิโลเมตร (8.8 ไมล์) หรือประมาณสองเท่าของภูเขาเอเวอเรสต์บนโลก เส้นรอบวงฐานของภูเขาไฟมีความยาวประมาณ 250 กิโลเมตร (155 ไมล์)

5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุด

Pavonis Mons เกิดจากการปะทุของลาวาครั้งใหญ่หลายครั้งเป็นเวลาหลายล้านปี ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟได้สร้างชั้นหินหนาทึบขึ้นจนกลายเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่และสูงที่สุดเป็นอันดับสามของโลก


อันดับ 3 อาร์เซีย มอนส์ (Arsia Mons)

Arsia Mons (14.2 km) เป็นภูเขาไฟรูปโล่อีกลูกหนึ่งบนดาวอังคาร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขา Tharsis ภูเขาไฟลูกนี้มีความสูงประมาณ 14.2 กิโลเมตร (8.8 ไมล์) หรือประมาณสองเท่าของภูเขาเอเวอเรสต์บนโลก เส้นรอบวงฐานของภูเขาไฟมีความยาวประมาณ 300 กิโลเมตร (186 ไมล์)

5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุด

Arsia Mons เกิดจากการปะทุของลาวาครั้งใหญ่หลายครั้งเป็นเวลาหลายล้านปี ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟได้สร้างชั้นหินหนาทึบขึ้นจนกลายเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่และสูงที่สุดเป็นอันดับสี่ของโลก


อันดับ 2 เรย์ซิลเวีย (Rhea Mons)

Rhea Mons (15.2 km) เป็นภูเขาไฟรูปโล่อีกลูกหนึ่งบนดาวอังคาร ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเทือกเขา Tharsis ภูเขาไฟลูกนี้มีความสูงประมาณ 15.2 กิโลเมตร (9.4 ไมล์) หรือประมาณสองเท่าของภูเขาเอเวอเรสต์บนโลก เส้นรอบวงฐานของภูเขาไฟมีความยาวประมาณ 450 กิโลเมตร (280 ไมล์)

5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุด

Rhea Mons เกิดจากการปะทุของลาวาครั้งใหญ่หลายครั้งเป็นเวลาหลายล้านปี ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟได้สร้างชั้นหินหนาทึบขึ้นจนกลายเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่และสูงที่สุดเป็นอันดับสองของโลก


อันดับ 1 โอลิมปัส มอนส์ (Olympus Mons)

Olympus Mons (21.9 km) เป็นภูเขาไฟรูปโล่ขนาดใหญ่บนดาวอังคาร ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเทือกเขา Tharsis ภูเขาไฟลูกนี้มีความสูงประมาณ 21.9 กิโลเมตร (13.6 ไมล์) หรือประมาณสามเท่าของภูเขาเอเวอเรสต์บนโลก เส้นรอบวงฐานของภูเขาไฟมีความยาวประมาณ 600 กิโลเมตร (373 ไมล์)

5 อันดับภูเขาที่สูงที่สุด

Olympus Mons เกิดจากการปะทุของลาวาครั้งใหญ่หลายครั้งเป็นเวลาหลายล้านปี ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟได้สร้างชั้นหินหนาทึบขึ้นจนกลายเป็นภูเขาไฟขนาดใหญ่และสูงที่สุดในโลก


ภูเขาเหล่านี้ทั้งหมดก่อตัวขึ้นจากการปะทุของลาวาจำนวนมากเป็นเวลาหลายล้านปี ลาวาที่ไหลออกมาจากภูเขาไฟเหล่านี้มีความหนืดต่ำ ทำให้ไหลได้ไกลและก่อตัวเป็นภูเขาขนาดใหญ่ ดาวอังคารมีชั้นบรรยากาศบางมาก ทำให้ลาวาสามารถไหลได้ไกลกว่าบนโลก จึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ภูเขาบนดาวอังคารมีขนาดมหึมา

ภูเขาเหล่านี้ล้วนเป็นสถานที่แห่งหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดบนดาวอังคาร เป็นที่ที่นักวิทยาศาสตร์คาดหวังว่าจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และธรณีวิทยาของดาวเคราะห์ดวงนี้ ภูเขาไฟเหล่านี้ยังถูกใช้เป็นจุดสังเกตที่สำคัญในการเดินทางสำรวจดาวอังคารของยานอวกาศต่างๆ

นอกจากนี้ยังมีภูเขาอื่นๆ อีกมากมายในระบบสุริยะที่มีความสูงมากกว่า 10 กิโลเมตร ภูเขาเหล่านี้ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนดาวอังคาร โดยภูเขาที่สูงที่สุดรองจากโอลิมปัส มอนส์ ได้แก่ เรย์ซิลเวีย อาร์เซีย มอนส์ พาโวนิส มอนส์ และแอสเครียส มอนส์

ภูเขาเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงพลังของธรรมชาติและกระบวนการทางธรณีวิทยา


ขอบคุณรูปภาพจาก : Canva
เว็บไซต์ดาราศาสตร์

เรื่องที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน ?