ระบบสุริยะของเรา : ดวงอาทิตย์ศูนย์กลาง ดาวเคราะห์ 8 ดวง

solar system

ระบบสุริยะของเรา ประกอบด้วยดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ดาวเคราะห์ 8 ดวง ดาวเคราะห์แคระ 5 ดวง ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง อุกกาบาต และฝุ่นอวกาศ ทั้งหมดโคจรรอบดวงอาทิตย์ในระนาบเดียวกัน

ดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะของเรา

ดวงอาทิตย์ (The sun)

ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ (The sun) เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.4 ล้านกิโลเมตร ใหญ่กว่าโลก 109 เท่า และมีมวลประมาณ 330,000 เท่าของโลก ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบสุริยะ เป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างและความร้อนให้กับโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆ อ่านต่อ >>

ดาวเคราะห์ทั้ง 8 ดวงของระบบสุริยะเรา

ดาวเคราะห์อันดับที่ 1ดาวพุธ (Mercury) : ดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวพุธ

ดาวพุธ (Mercury) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด เป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 4,879 กิโลเมตร เล็กกว่าโลกประมาณ 38 เท่า และมีมวลประมาณ 0.055 เท่าของโลก คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.05 ของมวลทั้งหมดของระบบสุริยะ อ่านต่อ >>

ดาวเคราะห์อันดับที่ 2 ดาวศุกร์ (Venus) : น้องสาวของโลก

ดาวศุกร์

ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 2 เป็นดาวเคราะห์ที่ร้อนที่สุดในระบบสุริยะ มีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยสูงถึง 462 องศาเซลเซียส ดาวศุกร์มีบรรยากาศที่หนาแน่นมาก ประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 96% และไนโตรเจน 4% บรรยากาศของดาวศุกร์ทำให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกแบบควบคุมไม่ได้ ทำให้ดาวศุกร์มีอุณหภูมิสูงมาก อ่านต่อ >>

ดาวเคราะห์อันดับที่ 3 โลก (Earth) : โลกของเรา

ดาวโลก

ดาวโลก (Earth) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สามจากดวงอาทิตย์ และเป็นดาวเคราะห์เพียงหนึ่งเดียวในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ โลกเป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับห้าในระบบสุริยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 12,756 กิโลเมตร โลกมีชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยก๊าซต่างๆ เช่น ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ โลกมีสนามแม่เหล็กที่คอยปกป้องโลกจากรังสีจากดวงอาทิตย์และอวกาศ โลกมีดวงจันทร์บริวารเพียงดวงเดียวคือดวงจันทร์ อ่านต่อ >>

ดาวเคราะห์อันดับที่ 4 ดาวอังคาร (Mars) : ดาวแดง

ดาวอังคาร

ดาวอังคาร (Mars) ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ลำดับที่สี่จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์เล็กที่สุดอันดับที่สองในระบบสุริยะรองจากดาวพุธ ในภาษาอังกฤษได้ชื่อตามเทพเจ้าแห่งสงครามของโรมัน มักได้รับขนานนาม “ดาวแดง” เพราะมีออกไซด์ของเหล็กดาษดื่นบนพื้นผิวทำให้มีสีออกแดงเรื่อ ดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์หินที่มีบรรยากาศเบาบาง อ่านต่อ >>

ดาวเคราะห์อันดับที่ 5 ดาวพฤหัส (Jupiter) : ดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวพฤหัสบดี

ดาวพฤหัส (Jupiter) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ห้าจากดวงอาทิตย์ และเป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ มีขนาดใหญ่กว่าดาวเคราะห์อื่นๆ รวมกันถึง 2.5 เท่า ดาวพฤหัสบดีเป็นดาวเคราะห์แก๊สที่มีองค์ประกอบหลักคือไฮโดรเจนและฮีเลียม ดาวพฤหัสบดีมีชั้นบรรยากาศที่ประกอบด้วยเมฆที่หนาแน่น มีพายุหมุนขนาดใหญ่หลายแห่ง เช่น จุดแดงใหญ่ ซึ่งเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ อ่านต่อ >>

ดาวเคราะห์อันดับที่ 6 ดาวเสาร์ (Saturn) : ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์

ดาวเสาร์

ดาวเสาร์ (Saturn) เป็นดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 6 เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 ของระบบสุริยะ รองจากดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 119,300 กิโลเมตร ใหญ่กว่าโลก 9 เท่า ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 29 ปี ใช้เวลาหมุนรอบตัวเอง 10 ชั่วโมง 39 นาที อ่านต่อ >>

ดาวเคราะห์อันดับที่ 7 ดาวยูเรนัส (Uranus) : ดาวมฤตยู

ดาวยูเรนัส

ดาวยูเรนัส (Uranus) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 ในระบบสุริยะ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที่ 3 รองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ และมีมวลเป็นลำดับที่ 4 รองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ คำว่า “ยูเรนัส” นั้นตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสรวงสวรรค์ในเทพปกรณัมกรีก มีสัญลักษณ์เป็น (♅) หรือ ดาวมฤตยู อ่านต่อ >>

ดาวเคราะห์อันดับที่ 8 ดาวเนปจูน (NEPTUNE) : ดาวมฤตยู

ดาวเนปจูน

ดาวเนปจูน (Neptune) เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้าย อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 8 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่เป็นอันดับที่ 4 รองจากดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และมีมวลเป็นลำดับที่ 3 รองจากดาวพฤหัสบดีและดาวเสาร์ คำว่า “เนปจูน” นั้นตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งท้องทะเลของโรมันเหนือ มีสัญลักษณ์เป็น (♆) อ่านต่อ >>

ระบบสุริยะประกอบด้วยองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้

  • ดวงอาทิตย์ เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบสุริยะ เป็นแหล่งพลังงานหลักของระบบสุริยะ
  • ดาวเคราะห์ เป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 8 ดวง ได้แก่ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส และดาวเนปจูน
  • ดาวเคราะห์แคระ เป็นวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มี 5 ดวง ได้แก่ ซีรีส แพลเนตินา ฮูเมอา มาเคมาเค ดาวพลูโต ฮาอุเมอา ไมเคอลา และอีริส
  • ดาวเคราะห์น้อย เป็นวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์แคระ ส่วนใหญ่พบในแถบดาวเคราะห์น้อยระหว่างดาวอังคารและดาวพฤหัสบดี
  • ดาวหาง เป็นวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีองค์ประกอบเป็นน้ำแข็ง ฝุ่น และแก๊ส เมื่อดาวหางเข้าใกล้ดวงอาทิตย์ ความร้อนจากดวงอาทิตย์จะทำให้น้ำแข็งระเหยกลายเป็นแก๊สและฝุ่น เกิดเป็นหางยาว
  • อุกกาบาต เป็นวัตถุขนาดเล็กที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ มีขนาดเล็กกว่าดาวเคราะห์น้อย ส่วนใหญ่พบในแถบดาวเคราะห์น้อยและแถบ Kuiper
  • ฝุ่นอวกาศ เป็นอนุภาคขนาดเล็กมากที่โคจรรอบดวงอาทิตย์ เกิดจากดาวเคราะห์